Al zubasta stezaljka

 

Zubasta stezaljka ovog tipa primenjuje se na spojevima koji provode struju, a treba da izdrže mehanička naprezanja voda, prema SRPS N.F4.106. Takođe su podesne za račvanje mreže i pričvršćivanje dodatnih užadi na glavnu užad. Prikladne su za spajanje vodova jednakog ili različitog preseka od 50-70mm². Stezaljke izrađujemo od aluminijumske legure pa odgovaraju za spajanje Al i Al-Če užadi. Pomoću uzengija-vijka postignut je veoma čvrst spoj koji je osiguran kontra navrtkom ( dve navrtke ).

  • Pakovanje: 50 kom
  • Težina: 19,54 kg/100komAl zubasta stezaljka
  • Kodni broj: 3004000

 

Al zubasta stezaljka

2015 © Feman doo