• Početna
  • Katalozi
  • Kvalitet
  • Aktuelnosti
  • Kontakt

Koriste se za prespajanje osigurača. Svaka šina – faza je izolovana plastičnim samogasivim profilom.

 

Kodni broj Za osigurače Dužina mm Pakovanje kom Težina kg/100kom
5100111 H TIP 1P 1000 25 24,10
100112 H TIP 2P 1000 20 46,20
5100113 H TIP 3P 1000 15 68,40
5100114 H TIP 4P 1000 10 90,80
5100121 H TIP 5P 1000 25 28,10
5100122 H TIP 6P 1000 20 54,20
5100123 H TIP 7P 1000 15 80,40
5100124 H TIP 8P 1000 10 106,80

Cu SABIRNICE ZA OSIGURAČECu SABIRNICE ZA OSIGURAČE