• Početna
  • Katalozi
  • Kvalitet pre svega
  • Aktuelnosti
  • Kontakt
1. Solarni kolektor
2.Toplotna pumpa voda-voda
3. Bunar 1 i 2
4.Horizontalni getermalni kolektori
5. Toplotna pumpa vazduh-vda
6. Fan koiler zidni
7. Fan koiler plafonski
8. Pumpa
9. Bojler
10. Sanitarna voda
11 Radijator

Grejanje i hlađenje vašeg doma toplotnim pumpama i solarnim kolektorima

 

 

 

 

 

 

 

Sunčeva energija je jedini neiscrpan izvor toplotne energije. U periodu kada nema dovoljno sunčeve energije solarni kolektori se koriste u kombinaciji sa toplotnim pumpama.  Ovakvi sistemi se koriste za zagrevanje i hlađenje domaćinstava, poslovnih prostora, bazena, plastenika itd. Solarni kolektori u kombinaciji sa toplotnim pumpama obezbeđuju najveći mogući stepen štednje energije i energetsku efikasnost čak i do 75%.m Pored velike uštede energije ovi sistemi ne proizvode zagađenje čovekove okoline kao na primer kotlovi na drva, ugalj, gas, mazut, naftu itd.

Najveca instalirana snaga