• Početna
  • Katalozi
  • Kvalitet
  • Aktuelnosti
  • Kontakt

 

Koriste se za zaštitu električnih mreža o d kratkih spo jeva i preo pterećenja. Predvi|ene su za mo ntažu na sabirnice (Cu šine). Lako se montiraju, zauzimaju malo prostora na montažnoj tabli. Kućište je napravljeno o d samo gasivo g po likarbo nata .

IZOLOVANE OSIGURAČKE LETVE

 

Kodni broj Tip Nazivna struja A Maksimalni radni napon V Napon izolacije V Pakovanje kom
5400041 LOO – 160/3 160 690 750 1
5400042 FR1 – 250/3 250 690 1000 1
5400043 FR2 – 400/3 400 690 1000 1
5400044 FR3 – 630/3 630 690 1000 1