• Početna
  • Katalozi
  • Kvalitet
  • Aktuelnosti
  • Kontakt

Koristi se pri prelasku sa kablovskog voda na samonoseći kablovski snop i obrnuto. Na završetku kablovskog voda potrebno je montirati odgovarajuću kablovsku glavu koja se sastoji iz gornjeg dela i obujmice kao i zavrtnjeva koji služe za uzajamno povezivanje delova glave. Na donjem delu nalazi se deo za pričvršćivanje kablovske glave na zid ili stub. Na konzoli za opštu namenu predvi|ene su rupe za pričvršćivanje VKG kablovske glave. U kablovsku glavu se kroz otvor na vrhu naliva kablovska bitumenska masa radi sprečavanja prodora vlage u kabl. Glava je izlivena od silumina i lako se montira.

Kodni broj Oznaka Max.kabal mm² A mm B mm Pakovanje kom Težina kg/kom
3800001 VKG 1 to 4 x 50 213 220 1 1,70
3800003 VKG 3 to 4 x 150 255 290 1 2,16

 

KABLOVSKA GLAVA VKG