• Početna
  • Katalozi
  • Kvalitet
  • Aktuelnosti
  • Kontakt

 

Kablovski priključni orman izrađujemo od presovano negorivog poliestera ojačanog staklenim vlaknima. Otporna je na udare, savijanje i ima veliku dijalektričnu čvrstoću. Otporna je na atmosferske uticaje, kao i UV zračenje.

KPO2 ZA 250A KABLOVSKI PRIKLJUCNI ORMAN  KPO2 ZA 250A KABLOVSKI PRIKLJUCNI ORMAN  KPO2 ZA 250A KABLOVSKI PRIKLJUCNI ORMAN  KPO2 ZA 250A KABLOVSKI PRIKLJUCNI ORMAN

Kodni broj Tip Dimenzija (mm) Stepen zaštite
5084060 KPO 2 sa zaštitom za kablove 400x450x150 IP 54
5084065 KPO 2 400x450x150 IP 54
5084006 Zaštitna tabla za KPO 2 -3 2 70×2 00×14
5084004 Vetilacio ni o tvo r za KPO 118x50x17

 

KPO se koristi za uvođenje najviše dva kablovska voda nisko naponske mreže (ulaz – izlaz) i za priključenje jednog ili dva (dvojni KPO) unutrašnja priključka. Montira se na lako pristupačnom mestu u zidu objekta ili na zidu o bjekta.

Standardno ih izrađujemo bez ventilacio nih otvora.