• Početna
 • Katalozi
 • Kvalitet
 • Aktuelnosti
 • Kontakt

Koristi se za montažu jednog mernog uređaja. Za montažu više mernih uređaja moguse nizati jedan pored drugog i jedan iznad drugog.

 

 

Kodni broj Način ugradnje Tip Dimenzija mm Stepen zaštite
5086030 Stubni MRO1-S 260x655x250 IP 54
5086031 Zidni MRO1-Z 260x655x250 IP 54
5086032 Uzidni MRO1-U 260x655x250 IP 54
5086035 Slobodnostojeći nadzemni MRO1-SSN 260x1330x250 IP 54

Višenamenski mo dularni univerzalni o rman izrađujemo u više varijanti, za mo ntažu na stub, na zid, u zidu, kao slo bo dno sto jeći nadzemni i kao slo bo dno sto jeći uzemni.

Tehnički opis:

Ormani su izrađeni od presovanog poliestera ojačanog staklenim vlaknima. Otporni su na udare, savijanje i imaju veliku dijalektričku čvrsto ću. Optorni su na atmosverske uticaje kao i na UV zračenje.

 

Tehnicki podaci:

 • Nominalni napo n izo lacije: 500 V
 • Nominalna struja: 630 A
 • Stepen mehaničke zaštite  IP 54
 • Odpornost na udarce  IK 10
 • Klasa zaštite  II
 • Boja  RAL 7035
 • Odpornost na atmosverske uticaje UV stabilan
 • Temeratura eksplatacije -50 C do +60 C Termička postojanost  -40 C do +2 00 C