• Početna
  • Katalozi
  • Kvalitet pre svega
  • Aktuelnosti
  • Kontakt
NEŠLICOVANI PVC KANALI ZA ELEKTRO VODOVE Kanali za elektro vo do ve se ko riste za savremeno izvo đenje i po laganje svih vrsta elektro , PTT, singnalnih i drugih instalacija po   zidu. Omo gućavaju laku montažu, brzu zamenu provodnika pri eventualnim kvarovima kao i naknadno izvo đenje instalacija-o žičavanje. Pruža sigurnu mehaničku zaštitu elektro vo da. Omogućavaju dobru preglednost i daju instalaciji do bar estetski izgled. Stabilnog su oblika i veoma otporni na dejstvo hemikalija. Pogodni su za montažu na sve podloge, horizontalno i vertikalno. Račvanje kanala vrši se prosecanjem stranica prema dimenziji o dvojnog kanala, a prilikom ugaonih skretanja, krajevi kanala se rezanjem prilago đavaju po trebnim uglovima. Sagornje strane postavlja se poklopac kanala ručno bez upotrebe alata. Istim poklopcem krajevi kanali mogu se i po potrebi zatvoriti. Na kraju poklopca iseći stranice u dužini visine kanala a zatim zagrejati mesto savijanja i izvršiti oblikovanje. Kanal 30×10 namenjen je za izvo đenje nazidnih PTT, elektro i računarskih instalacij kancelarijama, laboratorijama, radionicama itd. Ima uzdužnu pregradu i svojom dizajnom se uklapa u sve enterijere. Ko nstrukcija kanala o mo gućava uredno vo đenje PTT I računarskih vo do va sa energetskim vo do vima. Kanali su izrađeni o d tvrdo g samo gasivo g PVC-a temperaturno po sto jano g do temperature o d 70°C.
Kodni broj beli Kodni broj sivi A x B mm Dužina mm Pakovanje kom Težina kg/kom
5003017 5003018 17 x 17 2000 50 0,28
5003010 5003011 30 x 10 2000 50 0,42
5003020 5003021 30 x 20 2000 50 0,47
5003040 5003041 30 x 40 2000 25 0,63
5003060 5003061 30 x 60 2000 20 0,82
5004040 5004041 40 x 40 2000 20 0,74
5004060 5004061 40 x 60 2000 20 1,03
5006040 5006041 60 x 40 2000 20 0,94
5006060 5006061 60 x 60 2000 15 1,22
5006120 5006121 60 x 120 2000 10 2,06