• Početna
  • Katalozi
  • Kvalitet
  • Aktuelnosti
  • Kontakt

Ormani se montiraju na poliesterska postolja nadzemna ili uzemna u zavisnosti od vrste terena. Postolja se lako postavljaju i omogućavaju jedno stavan pristup pri radu. U tabeli su date osnovne dimenzije u zavisno sti o d želje kupca izrađujemo ih u raznim varijantama, a mo žemo ih ispo ručiti u ko mpaktno j celini ili u delo vima.

Kodni broj Način ugradnje Tip postolja Dimenzija (mm)
5082 840 Nadzemno P-SSN 1200x370x2 35
5082 842 Nadzemno P-SSN 1200x665x2 35
5082 845 Uzemno P-SSU 1200x1055x2
5082 847 Uzemno P-SSU 1200×12 00×2

POSTOLJA POLIESTERSKIH ORMANA  1200x235