• Početna
  • Katalozi
  • Kvalitet
  • Aktuelnosti
  • Kontakt

INSTALACIONI I PRIKLJUČNI PRIBOR

PRELISTAJTE KATALOG

PREUZMITE KATALOG
U pdf FORMATU

PRIKLJUČNI PRIBOR ZA INDUSTRIJSKE SVRHE

PRIKLJUČNI PRIBOR ZA INDUSTRIJSKE SVRHE

Priključni pribor je instalacioni materijal koji služi za priključak pokretnih i prenosnih potrošača električne energije. Priključni pribor svojom konstrukcijom omogućava spajanje i prekidanje trajno položenih i premestivih vodova, kao i uključivanje i isključivanje el. potrošača, bez upotrebe bilo kakvog alata ili pomagala.

Priključni pribor se označava:

– nazivnom strujom u amperima (A)
– nazivnim naponom u voltima (V)
– oznaka za vrstu struje (jednosmerna i naizmenična)
– nazivna frekvencija (Hz)
– tipna oznaka
– znak proizvođača
– oznaka stepena mehaničke zaštite IP 44 i IP 67
– oznaka položaja zaštitnog kontakta

Svi delovi pod naponom potpuno su zaštićeni i nepristupačni pri pravilnoj montaži i upotrebi priključnog pribora. Nemoguće je napraviti spoj izme|u kontakta utikača i kontakta priključnice, dok je bilo koji kontakt utikača pristupačan dodiru. Prilikom uvlačenja utikača u utičnicu,prvo se ostvari spoj između zaštitnog kontakta, pa spoj neutralnog kontakta i spoj faznih kontakata. Kod izvlačenja utikača iz priključnice redosled je obrnut.

Na slici je prikazana upotreba priključnog pribora:

a) Spojnica za el. mrežu omogućava spoj fleksibilnog kabla sa trajno položenim vodom.
Sastoji se iz dva dela :
– priključnica (1) koja predstavlja deo namenjen za spajanje sa trajno položenim vodom je tipa FIZS ili FIZ.
– utikač (2) koji predstavlja deo koji je namenjen spajanju na fleksibilni kabl, koji je spojen na neki el. potrš{ač je tipa FIV .
b) Spojnica za vodove – omogućava spajanje dva fleksibilna kabla. Sastoji se iz dva dela:
– natikača (3) koji predstavlja deo namenjen spajanju na fleksibilni kabl, koji je priključen na mrežu je tipa FIS.
– utikača (2)
c) Spojnica za električni aparat
– omogućava spajanje fleksibilnog kabla sa nekim potrošačem. On se sastoji iz dva dela:
– natikača (3)
– utikača za el. aparat (4), koji predstavljaD deo namenjen ugrađivanju na električni aparat je tipa FIP.

Propisi:

Međunarodna komisija CE izdala je publikaciju kao preporuku za izradu priključnog pribora za industrijske svrhe.
Međunarodna elektrotehnička komisija uvela je publikaciju 17 širom sveta izdavanjem publikacije 309 i 309a.
Na osnovu tih publikacija napravljen je i JUS N.E3 605 koji važi za priključni pribor za industrijske svrhe.
Na priključni pribor mogu se priključiti vodovi, nazivnog preseka prema tabeli.