• Početna
  • Katalozi
  • Kvalitet pre svega
  • Aktuelnosti
  • Kontakt

MERNO RAZVODNI
ORMANI I KUTIJEPRELISTAJTE KATALOG 5

PREUZMITE KATALOG
U pdf FORMATU

Slobodnostojeći uzemni ormani sa KPK MRO2-SSUK 600x2090x235

 

Kodni broj Tip
5702411 MRO2-SSUK 600x2090x235 P
5702421 MRO2-SSUK 600x2090x235 PT
5702431 MRO2-SSUK 600x2090x235 PE
5702441 MRO2-SSUK 600x2090x235 PS
5702451 MRO2-SSUK 600x2090x235 SS
5702461 MRO2-SSUK 600x2090x235 SL
5702471 MRO2-SSUK 600x2090x235 SB

 

Legenda:

SSK        – Slobodnostojeći uzemni sa KPK
SSU        – Slobodnostojeći uzemni
U            – Uzidni
Z           
– Zidni
S           
– Stubni
P            – Prazan (bez opreme)
PT          – Prazan sa tablom za brojilo i priključnom izolacionom kutijom
PE         – Prazan sa ekstudiranom ravnom tablom
PS         – Prazan sa tablom za brojilo, priključnom izolacionom kutijom i strujnim rednim stezaljkama
SS         – Šemiran sa tablom za brojilo, priključnom izolacionom kutijom i strujnim rednim stezaljkama
SL          – Šemiran sa tablom za brojilo, priključnom izolacionom kutijom, strujnim rednim stezaljkama i limitatorima
SB         – Šemiran sa tablom za brojilo, priključnom izolacionom kutijom, strujnim rednim stezaljkama, limitatorima i brojilom