• Početna
  • Katalozi
  • Kvalitet
  • Aktuelnosti
  • Kontakt

 

Izrađuje se od standardnog neprozirnog samogasivog izolacionog materijala, a po želji kupca radimo i od providnog materijala. Ko nstrukcija kutije o mo gućava lako plombiranje i mo ntažu dve din šine ukupne dužine 440 mm. Po klo pac priključne izo lacio ne kutije se jedno stavno mo ntira i demo ntira po mo ću četiri izo lacio na o sigurača.

PRIKLJUCNA IZOLACIONA KUTIJA

Kodni broj Naziv Dimenzija (mm)
5082020 Priključna izolaciona kutija 220x187x118
5082021 Prikljucna izolaciona kutija providna 220x187x118