• Početna
  • Katalozi
  • Kvalitet
  • Aktuelnosti
  • Kontakt

FEMAN  GREEN

FEMAN – SOLARNI KOLEKTORI

Solarno grejanje je proces zagrejavanja vode pomoću konvertovane sunčeve energije. Energija zračenja sunca se pretvara u toplotnu energiju uz pomoć toplotnih prijemnika sunčeve energije koji se zovu solarni kolektori. Praksa pokazuje da solarni kolektor po 1 m2 godišnje uštedi 589 kWh energije. U letnjem periodu zadovoljava potrebe za toplom vodom 95-100%, u prelaznom periodu 55-75%, a u zimskom periodu 15-25%. Solarni kolektori ne zahtevaju odrzavanje i nema pojave kvarova. Nosači kolektora su izrađeni od eloksiranog aluminijuma. Vakumske cevi su izrađeni od kaljenog stakla koje obezbeđuje čvrstinu i dugotrajnost u središtu cevi se nalazi bakarna cev. Solarni Kolektori sa vakumiranim kaljenim cevima su sastavljeni od niza staklenih cevi iz kojih je izvučen vazduh i čijom osom prolazi taman metalni prijemnik kroz koga protiče radni fluid. Cevasti solarni kolektori su znatno efikasniji od dosadašnjih pločastih, jer cevaste kolektore sunce direktno greje tokom čitavog dana, dok pločaste samo dok je sunce u najvišem položaju odnosno oko podneva. Povećanje kapaciteta se vrši povezivanjem više solarnih kolektora u sistemu.

 

Cevasti solarni kolektori za razliku od pločastih ravnih kolektora imaju koeficijent iskorišćenja 75%.

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Tip FSK30
Dimenzije du`ina x {irina x visina 2006x2456x182 mm
Te`ina 102 KG
Broj vakumskih cevi 30 kom, 1800mm, ø58mm
Debqina izolacije 50 mm
Debljina stakla vakumske cevi 1,8 mm
Materijal vakumske cevi Borosilikat
Apsorpciona povr{ina Al-N-SS/Cu
Maksimalna operativna temperatura 190 °C
Maksimalni pritisak (kPa) 600
Šifra 4201000