• Početna
  • Katalozi
  • Kvalitet
  • Aktuelnosti
  • Kontakt

FEMAN  GREEN

AUTOMATSKI DVOOSNI  SOLARNI SUNCOKRET

HIBRIDNI SISTEM SA BATERIJAMA KAPACITETA 2 x 5,8 kW/h

Sa astronomskim praćenjem sunca i konstantnim automatskim pozicioniranjem površine solarnih panela pod uglom od 90 stepeni u odnosu na pravac zračenja sunčevih zraka, omogućava maksimalno iskorišćenje solarne energije i uvećanje produktivnosti proizvodnje električne energije za 45%.

Sa astronomskim praćenjem sunca i konstantnim automatskim pozicioniranjem površine solarnih panela pod uglom od 90 stepeni u odnosu na pravac zračenja sunčevih zraka, omogućava maksimalno iskorišćenje solarne energije i uvećanje produktivnosti proizvodnje električne energije za 45%.
● Dvo-osni solarni tragač sa ugrađenim pozicionerom (po elevaciji i azimutu)
● Automatsko samo-određivanje geografskog položaja suncokreta pomoću GPS
    uređaja
● Astronomski algoritam za praćenje sunca u realnom vremenu
● Jednostavna instalacija i sinhronizacija sunčevog vremena
● Automatsko postavljanje pod pravim uglom u odnodu na sunčeve zrake
● Konstantno merenje brzine vetra, i u slučaju prekomerne btzine vetra (oluje) suncokret automatski postavlja radne površine solarnih panela u dezbedni vodoravni položaj, kako bi se izbegli prekomerni udari vetra.
● Praćenje rada se ostvaruje mobilnim telefonom ili računarom, kao i proizvodnja solarne električne energuje.
● USB komunikacioni port.
● Solarni paneli su izrađeni po najsavremenijoj tehnologiji preklapanja sećenih 
    silikonskih monokristalnih solarnih ćelija, stepena efikasnosti konvrrzije 21,3%
● Ovaj tip suncokreta je projektovan za površinu do 36 m² i maksimalnu
    težinu 600 kg
Solarni tragač koristi astronomski algoritam visoke preciznosti za izračunavanje ugla sunca, u kombinaciji sa mikrokontrolerom visokih performansi (DSP jezgro), čineći sistem tačnim i pouzdanim, bez smetnji u kišnim danima, a koristeći senzor nagiba, pravovremeno prati ugao povratne sprege zatvorenog ciklusa, bez ljudske intervencije.

Dvo-osno kretanje (po azimutu i elevaciji)
Ugao azimuta 350°, podešen na -120° do +120°
Opseg ugla nagiba, -45° do +45°, podešen 0°-60°
Motor sa pužnim reduktorom okretni po azimutu
Motor za ugao nagiba, linearni motor sa hodom od 1m

Broj solarnih panela: 18
Dimenzije solarnih panela: 1646x1140x35mm, težina po komadu: 20,5 kg

TEHNIČKI PODACI

Težina solarnog panela po komadu je 20,5 kg, ukupna težina svih panela je 369 kg.
Preciznost: ugaono odstupanje <1° .
Aastronomsko pozicioniranje  GMT sat sa EOT-om i kalendarom

PODACI O ŽIVOTNOJ SREDINI

Radna temperatura, –25°C do +65°C .
Senzor brzine vetra konstantno meri vetar i pri dostizanju brzina vetra od 16 m/s (oluja) suncokret samostalno zauzima vodoravni bezbedonosni položaj. Po smanjenju brzine vetra i dostizanju dozvoljenog nivoa, suncokret se sam automatski vraća na normalan radni režim.

ELEKTRIČNI PODACI

Napajanje motora, 24 VDC ± 15%
Napajanje kontrolera: 100/220VAC
Sopstvena potrošnja: ≤0.25 kW/h

PODACI O KOMUNIKACIJI

Komunikacioni protokol: RS485-MODBUS, povezuje računar i solarni kontroler za praćenje parametara i prenos podataka.
USB interfejs za Micro-D; RS485 ili bežični.
Kontrola softverskom aplikacijom preko smart mobilnog telefona ili PC računara.

NOSEĆA KONSTRUKCIJA

Osnovni noseći delovi i vezivni elementi su od čelika Q235 (A3) DIN S235JR 1.0037 površinski zaštićeni toplim cinkovanjem, minimalnim slojem cinka 65μm.

SOFTVER

SOFTVERSKA APLIKACIJA NA „CLOUD“ PLATFORMI ZA PRAĆENJE I KONTROLU RADA SOLARNOG SISTEMA SMART TELEFONOM U REALNOM VREMENU

EFIKASNOST SOLARNIH PANELA U PERIODU OD 25 GODINA

MOGUĆI NAČINI EKSPLOATACIJE:

  • Umreženo na elektrodistributivnu mrežu
  • Samostalno (nezavisno bez distributivne mreže)
  • Hibridno (moguć nezavisni rad i umreženi rad)

SERTIFIKATI KVALITETA

Međunarodni sertifikati: CE, CQC
Fabrički sertifikati:
ISO9001, ISO14001, OHSAS18001
Standard: GBT 29320-2012
Klasa zaptivenosti: Ip65
Otpornost na udar: Otporan na udare leda prečnika d=45mm pri brzini udara 30,7m/s