Umeci za hidrauličnu glavu: FCO-630, FCO-10, HIDRAULIČNU BUŠILICU FPB-20

29-229-329-4

Presek provodnika mm² 35 50 70 95 120 150 185 240
Kodni broj umetka za Cu pribor 1852050 1852070 1852095 1852120 1852150 1852185 1852240
ek provodnika mm² 300 400 500 630    
Kodni broj umetka za Cu pribor 1852300 1852400 1852630    
Presek provodnika mm² 35 50 70 95 120 150 185 240
Kodni broj umetka za Al pribor 1851050 1851070 1851095 1851120 1851150 1851185 1851240
Presek provodnika mm² 300 400 500 630    
Kodni broj umetka za Al pribor 1851300 1851400 1851500 1851630    
Presek provodnika mm² 35 50 70 95 120 150 185 240
Kodni broj umetka za zarezne spojnice 1850635 1850650 1850670
Presek provodnika mm² 300 400 500 630    
Kodni broj umetka za zarezne spojnice    

 

 

2015 © Feman doo