Umeci za presu: FRP-300; FHP-300;FRHP-300;FAP-62

26-226-3

26-426-526-6

Presek provodnika mm² 10 16 25 35 50 70 95
Kodni broj umetka za Cu pribor 1800310 1800311 1800312 1800313 1800314 1800315 1800316
Presek provodnika mm² 120 150 185 240 300    
Kodni broj umetka za Cu pribor 1800317 1800318 1800319 1800320 1800321    
Presek provodnika mm² 10 16 25 35 50 70 95
Kodni broj umetka za Al pribor 1800341 1800342 1800343 1800344 1800345 1800346
Presek provodnika mm² 120 150 185 240 300    
Kodni broj umetka za Al pribor    
Presek provodnika mm² 10 16 25 35 50 70 95
Kodni broj umetka za zarezne spojnice 1800361 1800362 1800363 1800364 1800365 1800366
Presek provodnika mm² 120 150 185 240 300    
Kodni broj umetka za zarezne spojnice    
Presek provodnika mm² 10 16 25 35 50 70 95
Kodni broj umetka oblikovanje sekt. kabla 1801901 1801902 1801903 1801904
Presek provodnika mm² 120 150 185 240 300    
Kodni broj umetka oblikovanje sekt. kabla 1801905 1801906 1801907 1801908    
Presek provodnika mm² 10 16 25 35 50 70 95
Kodni broj umetka za FID čaure 1800325 1800325 1800325 1800325 1800327 1800327
Presek provodnika mm² 120 150 185 240 300    
Kodni broj umetka za FID čaure    

 

2015 © Feman doo