Vijačne papučice sa samo-okidajućom glavom

Koriste se za završavanje Al i Cu provodnika u niskonaponskim i srednjenaponskim mrežama. Telo papučice i moment vijci napravljeni su od jake aluminijumske legure. Pomoću moment vijaka sa samo-otkidajućom glavom regulišemo silu pritezanja a samim tim obezbeđujemo dobar električni spoj. Vijci se ne mogu skinuti posle kidanja glave. Papučice se isporučuju sa umecima za manje preseke.

Vijačne papučice sa samo-okidajućom glavomVijačne papučice sa samo-okidajućom glavom

Kodni broj Oznaka mm²/Vijak M d1 mm L1 mm L2 mm D1 mm D2 mm Kontaktni vijak kom Veličina glave mm
2415013 FVPSG 35-150/12 13 73 31 29 18 2 17
2414013 FVPSG 150-240/12 13 89 37 36 24,5 2 19
2413013 FVPSG 300-400/12 17 121 65,5 42 26 3 22

 

2015 © Feman doo