• Početna
  • Katalozi
  • Kvalitet pre svega
  • Aktuelnosti
  • Kontakt

KOTURAČA ZA POSTAVLJANJE SN SKS-A NA STUBOVIMA FR 350

  Ova koturača je neophodna za postavljanje srednjenaponskog samonosećeg kablovskog snopa. Koturača se veša o krak konzole pričvršćen za konzolu za opštu namenu. Sa ove koturače se pomoću specijalnog FEMAN aparata vrši prebacivanje nosećeg izolovanog užeta SN...

KOTURAČA ZA POSTAVLJANJE NN SKS-A NA STUBOVIMA FR 270

  Za pravilno postavljanje niskonaponskog samonosećeg kablovskog snopa, kao i naknadno zatezanje moraju se primeniti specijalni kolutovi koji omogućavaju lagano razvlačenje a pri zatezanju isključuju mogućnost razlike u ugibima između dva susedna polja....

KOTURAČA ZA POSTAVLJANJE NN SKS-A NA STUBOVIMA FR 150

  Za pravilno postavljanje niskonaponskog samonosećeg kablovskog snopa, kao i naknadno zatezanje moraju se primeniti specijalni kolutovi koji omogućavaju lagano razvlačenje a pri zatezanju isključuju mogućnost razlike u ugibima između dva susedna polja....