• Početna
  • Katalozi
  • Kvalitet pre svega
  • Aktuelnosti
  • Kontakt

c

Rade se prema DIN46234 Koriste se za završavanje Cu provodnika i užadi u energetskim kablovima i povezivanje e ul.kolo pomoću vijka i navrtke. Spajanje sa provodnikom se vrši lemljenjem ili presovanjem. Spoj na papučici je zatvoren.Površina papučice je cinkovana....