HIDRAULICNA GLAVA ZA PRESOVANJE FC0-630

 

Hidraull na presa namenjena je za §estougaono gnje enje AI i Cu spojnog pribora vel:ih dimenzija 50-630 mm2• Za pogon ove hidraulicne prese koristi se FEMAN hidraulicna pumpa FKPU-700D koja se poru uje posebno. lzmenjivi alati za šestougaono presovanje rade se za AI iCu od 50-630 mm2• Ova hldrauli na glava sa umecima za 35, 50 i70 mm2 slu i za presovanje prohrom ura kod spajanja nose6eg uzeta srednjenaponskog kablovskog snopa.

  • Dimenzije: 360×160 mm HIDRAULICNA GLAVA ZA PRESOVANJE FC0-630
  • Težina: 16 kg/kom
  • Kodni broj: 1850830

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 © Feman doo