HIDRAULICNA GLAVA ZA PRESOVANJE FS-240

Presovanje spojeva vrii se hidrauli nom glavom za presovanje tipa FS-240. Ova glava se koristi za spajanje presovanjem svih tipova provodnika preseka do 240 mm2.Komplet za presovanje sa ovom glavom moze da razvije silu od 20 tona. Glava prese sadr.Zi sklop prijemnog klipa, klip i vilju ku. Konstruisana je taka da prihvata ialate koji se koriste kod ,SIMEL”prese. Za pogon ove hidrauli ne glave koristi se hidrauli a iii elektri na pumpa, koje se porucuju posebno.

 

  • Dužina: 220 mmHIDRAULICNA GLAVA ZA PRESOVANJE FS-240
  • Težina: 3,08 kg/kom
  • Kodni broj: 1880000

HIDRAULICNA GLAVA ZA PRESOVANJE FS-240

KOMPLETI SA HIDRAULIČNOM GLAVOM FS-240 I UMECIMA
Kodni broj Naziv kompleta Težina kg
1880005 Komplet sa hidrauličnom glavom FS-240, koferom i umecima STANDARD ( Al 50-240 i Cu 50-240 mm²) 12,18
1880010 Komplet umetaka STANDARD ( Al 50-240 mm² i Cu 50-240) za hidrauličnu glavu FS-240 6,10
1880015 Kofer za hidrauličnu glavu FS-240 i umetke 3,00

 

2015 © Feman doo