Hidraulična pumpa 700 bar-a FHPU-800

 

Sistemom dvostepenog dejstva postiže se da pritisak od 200 bar-a pumpa dostigne veoma brzo, tada se automatski pokreće klip koji omogućuje drugu brzinu protoka ulja, pri kojoj je rad sporiji, ali se postiže znatnija sigurnost i lakoća u radu. Sastoji se iz hidrauličnog sklopa, rezervoara, ručice, creva visokog pritiska sa nepovratnim ventilom i ventila za oslobođanje pritiska. Svi hidraulični alati FEMAN-ove proizvodnje mogu za pogon da koriste ovu pumpu.

  • Dužina: 520 mmHidraulična pumpa 700 bar-a FHPU-800
  • Težina: 10,80 kg
  • Kodni broj: 1853708

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 © Feman doo