HIDRAUUtNA PRESA FF-400

 

Ova presa je razvijena namenski za potrebe eleznice, ali se takode mo e koristiti za spajanje §estougaonim presovanjem svih tipova provodnika preseka do 240 mm2• Presa sa ovom konstrukcijom glave moze da razvije silu od 30 t. Presa se sastoji od pumpe visokog pritiska,creva vosokog pritiska ( koje spaja telo prese sa jedinicom za presovanje) , hidrauli ne glave za presovanje ialata. Alat prase koji sa stavljaju u hidraulicnu glavu za presovanje su dvodelni irade se u sledecim varijantama:

  1.  Alat prese za zakivanje stezaljke za nastavljanje kontaktnog voda
  2.  Alat za odvajanje stezaljke za nastavljanje kontaktnog voda
  3.  Alat za presovanje stezaljke za spajanje kontaktnog voda i nosećeg užeta
  4.  Alat za odvajanje kontaktnog voda od stezaljke inose6eg užeta
  5.  Alati za tiestougaono presovanje spojnih mura za nastavljanje nosecih užadi
  6.  Alat za se nje kontaktnog voda i nosecih užadi.

 

HIDRAUUtNA PRESA FF-400

  • Dimenzije: 820 x 200 x 140 mm
  • Dužina creva visokog pritiska: 2 m
  • Težina kompleta: 16,5 Kg
  • Kodni broJ: 1884400
2015 © Feman doo