IZOLOVANA ODCEPNA STEZALJKA FIOS-1 i FIOS-2

Koristi se za ocep, kao i za priključivanje odcepnog voda za kućni priključak na distributivni samonoseći snop metodom probijanja izolacije žile i na distributivnom i na odcepnom vodu. Telo stezaljke je napravljeno od aluminijumske legure. Izolacija stezaljke je obezbeđena pomoću gumene pokrivke otporne na UV- zračenje. Kontrolu zatezanja prilikom probijanja izolacije distributivnog provodnika se ostvaruje uz pomoć šestougaone kidajuće glave širine 10 mm. Spoj odcepnog provodnika sa stezaljkom ostvaruje se pomoću vijka M10 koji omogućava višekratnuupotrebu, ne skidajući stezaljku s glavnog provodnika.

Kodni broj Oznaka Tip mm Presek glavnog voda Presek odcepnog voda Broj odcepnih vodova
3804951 FIOS 1 4-54/35-95 35-95 4-54 1
3804952 FIOS 2 2X(4-54/35-95) 35-95 4-54 2

IZOLOVANA ODCEPNA STEZALJKA FIOS-1 i FIOS-2IZOLOVANA ODCEPNA STEZALJKA FIOS-1 i FIOS-2

2015 © Feman doo