• Početna
 • Katalozi
 • Kvalitet pre svega
 • Aktuelnosti
 • Kontakt

 

Kablovska glava tip KGTs-10 primenjuje se kod spoljnje montaže za avršavanje trožilnih kablova sa izolacijom od impregnisanog papira sa bakarnim ili aluminijumskim provodnicima preseka do 240 mm2, nazivnog napona do10 kV. Kablovska glava se sastoji iz sledećih delova:

 • kuišta kablovske glave od silumina
 • dva porculanska i jednog staklenog izolatora (srednji izolator je od stakla i služi za vizuelnu kontrolu nivoa ulja
 • bakarnog levka, koji se pričvršćuje za donji deo kućišta glave, kroz koji ulazi kabl u glavu. Takođe levak služi da se zalemi za olovni plašt kabla čime se postiže hermetičko zatvaranje između kabla i glave
 • montažni materijal

Detaljni postupak montaže je opisan u montažnom uputstvu koje se prilaže uz svaku isporuku glave. Po obavljenoj montaži, kablovska glava se naliva, kroz otvor na kapi srednjeg izolatora, uljnom masom koja je sastavni deo montažnog materijala. Napomena: Al-Cu svornjak se posebno poručuje

 

 • Pakovanje: 1 komKABLOVSKA GLAVA KGTS-10
 • Težina (bez uljne mase): 13 kg/kom
 • Kodni broj: 4800010