Kvalitet

Svi zaposleni u Feman-u su usmereni ka maksimalnom sprovođenju ISO  standarda, što odslikava našu odlučnost da zadovoljstvo naših cenjenih kupaca bude na što višem nivou.

Dosledno sprovodjenje standarda u Feman-u potvrdjuju i sertifikati:

SRPS ISO 9001 SRPS ISO 14001
SRPS ISO 45001 SRPS ISO/IEC 27001

Naša poslovna deviza: “Kvalitet pre svega” nas obavezuje da kontinualno pratimo i poboljšavamo kvalitet naših proizvoda.Zato svi naši proizvodi prolaze određena ispitivanja i atestiranja, a iz svake serije se određeni broj proizvoda ispituje u našoj internoj laboratoriji.

Politika IMS-a preduzeća Feman:

POLITIKA IMS-a 2019 Politika sigurnosti informacija
Politika IMS Politika sigurnosti informacija

Proizvodi fabrike Feman se ispituju savremenim mernim instrumentima u sopstvenoj laboratoriji.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA lab11-857x1024

Atesti fabrike Feman se prilažu isključivo uz dozvolu ovlašćenog lica iz fabrike Feman.

Svako neovlašćeno prilaganje i zloupotreba vlasništva nad atestima biće smatrano kao falsifikovanje i protiv odgovornog lica biće pokrenut postupak pred nadležnim organima.

2015 © Feman doo