• Početna
  • Katalozi
  • Kvalitet pre svega
  • Aktuelnosti
  • Kontakt

Merno razvodni
ormani i kutije

MERNO RAZVODNI
ORMANI I KUTIJEPRELISTAJTE KATALOG 5

PREUZMITE KATALOG
U pdf FORMATU

Koristi se za montažu jednog mernog uređaja. Za montažu više mernih uređaja mogu se nizati jedan pored drugog i jedan iznad drugog.

FEMAN POLIESTERSKI ORMAN - KARAKTERISTIKE

Višenamenski modularni univerzalni orman izrađujemo u više varijanti, za montažu na stub, na zid, u zidu, kao slobodnostojeći nadzemni i kao slobodnostojeći uzemni.
Orman izrađujemo od presovanog negorivog poliestera ojačanog staklenim vlaknima. Otporan je na udare, savijanje i ima veliku dielektričnu čvrstoću. Otporan je na atmosferske uticaje, kao i UV zračenje. Ne prouzrokuje štetna dejstva na žive organizme i čovekovu okolinu. Pruža veoma dobru mehaničku i električnu zaštitu. Spada u visoko izolacione ormane. Dodavanjem dihtung gume na vratima, prozorima i drugim otvorima postiže se visok stepen zaptivenosti IP 54.

Zbog svojih tehničkih karakteristika mogu se koristiti u vlažnim prostorijama, sredinama gde je veliko prisustvo kiselina, prašina i soli, termoelektranama, prostorijama sa visokim i niskim temperaturama, u industrijskim halama itd. Korišćenje je jednostavno i bez dodatnog održavanja, otporan je na visoke i niske temperature. Veoma laka i jednostavna montaža i ugradnja.
U skladu sa evropskim standardima i normama razvili smo širok program prateće ugradnje opreme za ormane. Po želji kupca ormane isporučujemo kompletno opremljene (šemirane) prema tehničkom uputstvu dostavljenom od strane kupca.

VRSTE, UPOTREBA I PRIMERI ORMANA

Unutrašnjost praznog poliesterskog univerzalnog ormana

Unutrašnjost praznog poliesterskog univerzalnog ormana

Merni orman

Merno komandni orman

Orman sa mernim uređajima

Orman sa automatikom

Orman sa strujnim transformatorima

Orman sa priključnim priborom

Unutrašnjost ormana sa priključnim priborom

Mogu se koristiti kao merni, merno-komadni, za uličnu rasvetu, razvodni, komadni ormani za automatiku u pogonima itd.