OBUJMICA ZA SONDU

“Feman” obujmica za sondu izrađena je od visokokvalitetnog materijala visoke zaštite, čime se ostvaruje izuzetno kompaktni spoj zemljovoda sa uzemljivačkom sondom. Koristi se za povezivanje zemljovoda sa uzemljivačkom sondom.

OBUJMICA ZA SONDU OBUJMICA ZA SONDU

Kodni broj D mm Težina kg/kom
5201064 48,3 68
5201065 60,3 74
5201066 76,1 80

 

2015 © Feman doo