OPREMA ZA IZOLATORSKE LANCE

Silikonski kompozitni izolatori su namenjeni za zatezno i noseće vešanje kod nadzemnih neizolovanih mreža. Izraženi su prema standardima: IEC 61109-1992-03

Kodni broj Naziv
4890300 Produžnik “0º”
4890301 Produžnik “90°”
4890302 Odstojnik
4890303 Škopac
4890304 Zatezna vijačna stezaljka ( sa dva viljka )
4890310 Izolator 10kV
4890320 Izolator 20kV
4890330 Izolator 35kV

OPREMA ZA IZOLATORSKE LANCE

2015 © Feman doo