• Početna
 • Katalozi
 • Kvalitet pre svega
 • Aktuelnosti
 • Kontakt

POGON  ALATNICE

Izrada alata.

POGON  LIVNICE

Livenje poluproizvoda od aluminijuma korišćenjem najsavremenijih robotizovanih livačkih mašina mašina.

POGON  EKSRUDIRANJA

 • N NEŠLICOVANI PVC KANALI
 • N ŠLICOVANI PVC KANALI
 • NINSTALACIONE NAZIDNE CEVI - FIN
 • NPVC CEVI
 • 6ŠTITNICI ZA KABLOVE

POGON  BRIZGANJA

 • N NEŠLICOVANI PVC KANALI
 • N ŠLICOVANI PVC KANALI
 • NINSTALACIONE NAZIDNE CEVI - FIN
 • NPVC CEVI
 • 6ŠTITNICI ZA KABLOVE