• Početna
  • Katalozi
  • Kvalitet pre svega
  • Aktuelnosti
  • Kontakt

Kućni priključak samonosivim kablovskim snopom može se izvesti i na krovu kao što je prikazano na skici. Potrebno je na krov postaviti lim za kućni priključak kroz koji se vijak sa kukom učvršćuje za konstrukciju krova. Za kuku se kači zatezna stezaljka za kućni priključak, kojom se samonoseći kablovski snop prihvata. Sa stezaljke se kabl kroz otvor na limu za kućni priključak dalje vodi do glavnog razvodnog ormana (GRO) u kome se pomoću izolovanih vododihtujućih stezaljki – FID spaja sa kućnom instalacijom. Osim opreme na krovu potrebne su FIDOS stezaljke za spajanje za glavni distributivni vod.

PRIBOR ZA KROVNI KUĆNI PRIKLJUČAK SAMONOSEĆEG KABLOVSKOG SNOPA