• Početna
  • Katalozi
  • Kvalitet pre svega
  • Aktuelnosti
  • Kontakt

ZAVRŠETAK DISTR. SKS-a i PRELAZAK SA DISTR. SKS-a NA KABLOVSKI VOD

Description

Na skici je prikazan završetak distributivnog SKS-a. Na Al univerzalnu konzolu okačena je zatezna distributivna stezaljka kojom se distributivni SKS prihvata-zateže. Prihvatanje se vrši preko nosešeg provodnika (54-71.5mm) a krajevi provodnika se izoluju završnim izolacionim kapama.

Prelaz sa distributivnog SKS-a na kablovski vod vrši se pomoću zatezne distributivne stezaljke, Al univerzalne konzole i odgovarajuće kablovske glave – VKG. Glava se montira na čeličnu konzolu za opštu namenu i kroz nju se provlači kabl i zaliva bitumenom da bi se sprečio prodor vlage. Na prelazu se kabl spaja FID čaurama.

Na svim stubovima za učvršćivanje Al univerzalnih konzola koristi se obujmica za vešanje SKS-a, ali se isto tako može koristiti i čelićna konzola za opštu namenu.

 

ZAVRŠETAK DISTR. SKS-a i PRELAZAK SA DISTR. SKS-a NA KABLOVSKI VOD