Proizvodnja ormana

Fabrika FEMAN je najveći proizvođač poliesterskih merno razvodnih ormana na Balkanu.

U proizvodnim pogonima FEMAN-a odvija se kompletna proizvodnja ormana:
– presovanje SMC-a koriščenjem savremenih hidrauličnih presa od 200 do 1000 tona
– montaža ormana prema specifikaciji
– šemiranje ormana

Poliesterski merno razvodni ormani koje proizvodi FEMAN poseuju sve potrebne ateste i sertifikate kvalitea.

2015 © Feman doo