RUCNA HIDRAULICNA PRESA FRHP-300

 

Kompaktna presa sa ugrac!enom hldraull nom pumpom visokog pritiska 700 bar-a. Koristi se za presovanje kablovskog pribora za Cu provodnike 10-300 mm, iAI provodnike 10 – 240 mm, zarezne spojnice,oblikare sektorkog kabla i FID eaure. Glava prase je okretna za 360 stepeni Ato omogu6ava presovanje u svim polozajima.

  • Dužina: 480mm RUCNA HIDRAULICNA PRESA FRHP-300
  • Težina: 3.3kg
  • Kodni broj: 1870291

RUCNA HIDRAULICNA PRESA FRHP-300

KOMPLETI SA PRESOM FRHP-300 I UMECIMA
Kodni broj Naziv kompleta
1870296 Limeni kofer za rpesu FRHP-300 i umetke
1870292 Komplet FRHP-300 K1 (SA PRESOM FRHP-300,koferom i umecima:Al,Cu i za zarezne spojnice)
1870293 Komplet FRHP-300 K1 (SA PRESOM FRHP-300,koferom i umecima:Al16-240,Cu10-130)
1870294 Komplet FRHP-300 K1 (SA PRESOM FRHP-300,koferom i umecima za Al)
1870295 Komplet FRHP-300 K1 (SA PRESOM FRHP-300,koferom i umecima za Cu)
      UMECI ZA PRESU FRHP-300
 Presek provodnika mm²  Kodni broj umetka za Cu pribor  Kodni broj umetka za Al pribor  Kodni broj umetka za zarezne spojnice  Kodni broj umetka oblikovanje sekt. kabla Kodni broj umetka za FID  čaure
 10  1800310   –   –  –  1800325
 16  1800311  1800341  1800361  1800325
 25  1800312  1800342  1800362  1800325
 35  1800313  1800343  1800363  1801901  1800325
 50  1800314  1800344  1800364  1801902  1800327
 70  4800315  1800345  1800365  1801903  1800327
 95  1800316  1800346  1800366  1801904  –
 120  1800317  1800347   –  1801905  –
 150  1800318  1800348   –  1801906  –
 185  1800319  1800349  –  1801907  –
 240  1800320  1800350   –  1801908  –
 300  1800321   –   –  –

 

2015 © Feman doo