RUČNE MAKAZE ZA SEČENJE AI PROVODNIKA FM-154 I RUCNE MAKAZE ZA SECENJE AI PROVODNIKA FRC-800

 

Kod ovih makaza je sečivo projektovano za sečenje AI Ce užeta. Ugao sečiva je takav da pri sečenju, žice užeta bivaju sabijene i ne dolazi do rasturanja. Tako isečen kraj užeta je lako uvuci u spojnu čauru.

RUČNE MAKAZE ZA SEČENJE AI PROVODNIKA FM-154RUCNE MAKAZE ZA SECENJE AI PROVODNIKA FRC-800

Kodni broj Oznaka Prečnik seč. za Al-Če Prečnik seč. za Fe Kabal max. Dužina mm Težina kg
presek
1800154 FM-154 10 7 16 120 470 1,94
1800880 FRC-800 14 10 20 185 780 3,95

 

2015 © Feman doo