RUČNE MAKAZE ZA SEČENJE Al-Cu PROVODNIKA FM-250 C

 

Koriste se za sečenje aluminijumskog provodnika do 240 mm² i bakarnog provodnika do 185 mm².  Sečenje Al-Če užeta nije dozvoljeno jer bi to doveleo do trajnog oštećenja sečiva.

  • Dužina: 540 mmRUČNE MAKAZE ZA SEČENJE Al-Cu PROVODNIKA FM-250 C
  • Težina: 1,43 kg
  • Kodni broj: 1800250

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

2015 © Feman doo