RUČNE MAKAZE ZA SEČENJE BETONSKOG GVOZĐA FMA-800

 

Makaze se prlmenjuju u grattevinarstvu, a namenjene su za se nje ice za armaturu.lzradene su od vrlo kvalitetnog Celika sa nozevima prilagodenim da se mogu okretati Ato znatno produ&va vek trajanja makaza. Makaze su predvlttene za se nje meke lice do nika 010, a tvrde lice do prefnike 08.

 

  • Duzina: 900 mmRUČNE MAKAZE ZA SEČENJE BETONSKOG GVOZĐA FMA-800
  • Teiina: 5.3 kg
  • Kodni broj 1800800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 © Feman doo