NOSEĆI SILIKONSKI KOMPOZITNI IZOLATORSKI LANCI

 

Koristi se za zatezno i dvostruko ugaono prihvatanje srednjenaponskog kablovskog snopa (neizolovano Al-Če uže). Prihvatanje kod SN SKS-a se vrši preko nosećeg užeta. Koristi se u kompletu sa zastavicom, nosačem zastavice i konzolom za opštu namenu.

Min. prekidna sila 40 kN (bez zatezne klinaste stezaljke).

Napomena: Prilikom porudžbine naglasiti da li je za SKS ili neizolovano uže.

 

Kodni broj Stezaljka za Al-Če uže mm² Pakovanje kom Težina kg/100kom
4853350 35 10 79,6
4853500 50 10 80,2
4853700 70 10 91,4
4853950 95 10 92,1

STEZALJKA ZA ZATEZNO PRIHVATANJE SN SKS-A I AL-ČE UŽADI BEZ ZASTAVICE

2015 © Feman doo