c

 

Koriste se za mehaničku zaštitu kablova položenih u zemlji, a izra|uju se od tvrdog PVC-a tip 100, prema JUS G.C6.501. Ovi štitnici nalaze sve veću primenu kao {titnici energetskih i telekomunikacionih kablova. U praksi zamenjuju dosada{nji zastareli način zaštite opekom. Prednost ovih štitnika je vrlo jednostavna i brza montaža, laka manipulacija i transport, neosetljivost na lutaju}e struje, dobra električna izolacija, otpornost na koroziju, vlagu, kiselinu i alkalnu zemlju, mehanička otpornost na udarce, otpornost na starenje. Standardna dužina pokrivnih štitnika je 1 m, a štitnike u ostalim dužinama izra|ujemo po specijalnoj porudžbini. Rade se u žutoj boji.

POZOR TRAKA POZOR TRAKA

Kodni broj Tip Boja A mm B mm L mm
5090010 TK žuta 100 ( 140 ) 1-2,5 1000
5090000 EN oranž 100 ( 140 ) 1-2,5 1000

 

2015 © Feman doo