Umeci za hidrauličnu presu FS-240

28-228-328-428-5

Presek provodnika mm² 6 10 16 25 35 50 70
Kodni broj umetka za Cu pribor 1882006 1882010 1882016 1882025 1882035 1882050 1882070
Presek provodnika mm² 95 120 150 185 240
Kodni broj umetka za Cu pribor 1882095 1882120 1882150 1882185 1882240
Presek provodnika mm² 6 10 16 25 35 50 70
Kodni broj umetka za Al pribor 1881016 1881025 1881035 1881050 1881070
Presek provodnika mm² 95 120 150 185 240
Kodni broj umetka za Al pribor 1881095 1881120 1881150 1881185 1881240
Presek provodnika mm² 6 10 16 25 35 50 70
Kodni broj umetka za oblikovanje Al sekt.kabla 1882323 1882324 1882325
Presek provodnika mm² 95 120 150 185 240
Kodni broj umetka za oblikovanje Al sekt.kabla 1882326 1882327 1882328 1882329 1882330
Presek provodnika mm² 6 10 16 25 35 50 70
Kodni broj umetka za oblikovanje Cu sekt.kabla 1882303 1882304 1882305
Presek provodnika mm² 95 120 150 185 240
Kodni broj umetka za oblikovanje Cu sekt.kabla 1882306 1882307 1882308 1882309 1882310

 

28-6 Nosač matrica, matrice i trnovi za hidrauličnu glavu FS-240
Kodni broj Naziv
1880020 Nosač matrice po “SIMEL”-u 150-240 mm²
1880025 Matrica po “SIMEL”-u 150 mm²
1880030 Trn po “SIMEL”-u 150 mm²
1880035 Matrica po “SIMEL”-u 240 mm²
1880040 Trn po “SIMEL”-u 240 mm²

 

2015 © Feman doo