• Početna
  • Katalozi
  • Kvalitet pre svega
  • Aktuelnosti
  • Kontakt

KVALITET PRE SVEGA

Poslovna deviza firme Feman je “ Kvalitet pre svega

Da bi svojim poslovnim partnerima obezbedila proizvode i usluge najvišeg kvaliteta, firma Feman je od samog početka usvojila visoke standarde u poslovanju.

Posedovanje najvažnijih međunarodnih sertifikata  o standardu kvaliteta kao i dosledno pridržavanje normi koje propisuju ovi standardi obezbedili su da proizvodi i usluge Feman-a postanu sinonim za kvalitet.

INTERNA LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE KVALITETA PROIZVODA

U sastavu firme Feman postoji i interna laboratorija u kojo se ispituje kvalitet proizvoda. Iz svake serije se određeni broj proizvoda ispituje najsavremenijim metodama kako bi se obezbedio njihov kvalitet i pouzdanost.

Ulazna kontrola svih sirovina za izradu Feman-ovih proizvoda i strogi zahtevi koje propisuju procedure kvaliteta obezbeđuje da i poluproizvodi i gotovi proizvodi ispunjavaju sve norme kvaliteta propisane od strane države u kojoj se plasiraju.

Kupci Feman-ovi proizvoda se i sami mogu uveriti  u njihov najviši kvalitet, prisustvom ispitivanjima u laboratoriji.

SRPS ISO 9001:2015

Sistemi menadžmenta kvalitetom

Ovim međunarodnim standardom se specificiraju zahtevi za sistem menadžmenta kvalitetom onda kada organizacija:

  • treba da pokaže svoju sposobnost da dosledno obezbeđuje proizvod ili uslugu koji ispunjavaju zahteve korisnika i primenljivih zakona i ostalih propisa i
  • ima za cilj da poveća zadovoljstvo korisnika efektivnom primenom sistema, uključujući procese stalnog poboljšavanja sistema i dokazivanje usaglašenosti sa zahtevima korisnika i primenljivih zakona i ostalih propisa.

Sistemi menadžmenta kvalitetom

Ovim međunarodnim standardom se specificiraju zahtevi za sistem menadžmenta kvalitetom onda kada organizacija:

  • treba da pokaže svoju sposobnost da dosledno obezbeđuje proizvod ili uslugu koji ispunjavaju zahteve korisnika i primenljivih zakona i ostalih propisa i
  • ima za cilj da poveća zadovoljstvo korisnika efektivnom primenom sistema, uključujući procese stalnog poboljšavanja sistema i dokazivanje usaglašenosti sa zahtevima korisnika i primenljivih zakona i ostalih propisa.

SRPS ISO 14001:2015

Sistemi menadžmenta životnom sredinom

Ovim međunarodnim standardom se specificiraju zahtevi za sistem menadžmenta životnom sredinom koje organizacija može da koristi da unapredi svoje performanse životne sredine. Ovaj međunarodni standard je namenjen da ga koristi organizacija koja teži upravljanju svojim odgovornostima za životnu sredinu na sistematičan način koji doprinosi stubu održivosti životne sredine. Ovaj međunarodni standard pomaže organizaciji da ostvari predviđene ishode svog sistema menadžmenta životnom sredinom, one koji obezbeđuju vrednost za životnu sredinu, samu organizaciju i zainteresovane srane.

 

SRPS ISO 45001:2018

Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu

Ovim dokumentom specificiraju se zahtevi za sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (OH&S) i daje se uputstvo za njegovo korišćenje, kako bi se organizacijama omogućilo da obezbeđuju bezbedna i zdrava radna mesta, sprečavanjem povreda u vezi sa radom i narušavanja zdravlja, kao i da proaktivno poboljšavaju svoje OH&S performanse.
Ovaj dokument je primenljiv na svaku organizaciju koja želi da uspostavi, primenjuje i održava OH&S sistem menadžmenta da bi poboljšavala bezbednost i zdravlje na radu, eliminisala opasnosti i svodila na najmanju meru OH&S rizike (uključujući nedostatke u sistemu), koristila prednosti OH&S prilika i da bi se bavila neusaglašenostima OH&S sistema menadžmenta, koje su povezane sa njenim aktivnostima.

 

SRPS ISO 27001:2014

Sistem menadžmenta bezbednošću informacija

Standardom ISO/IEC 27001 specificiraju se zahtevi za uspostavlјanje, primenu, održavanje i stalno pobolјšavanje sistema menadžmenta bezbednošću informacija unutar konteksta organizacije i isti obuhvata zahteve za ocenjivanje rizika i postupanje sa rizicima po bezbednost informacija koji odgovaraju potrebama organizacije.

Sistem menadžmenta bezbednošću informacija deo je ukupnog sistema organizacije projektovan po zahtevima standarda ISO/IEC 27001 koji ima za cilj da uspostavi, implementira, deluje, nadgleda, pregleda, održava i unapređuje bezbednost informacija uzimajući u obzir sve bezbednosne rizike po poslovanje organizacije. 

PRIZNANJA KAO POTVRDA KVALITETA

U toku svog višedecenijskog poslovanja, firma Feman je kvalitetom svojih proizvoda i usluga potvrdila svoju poslovbu devizu “Kvalitet pre svega”.

Priznanja i nagrade osvojene na domaćim i međunarodnim sajmovima kao i priznanja stručnih institucija, elektroenergetskih sistema i poslovnih partnera dokaz su uspešnog poslovanja i posvećenosti svih zaposlenih radnika firme Feman sprovođenju procedura kvaliteta.