• Početna
 • Katalozi
 • Kvalitet pre svega
 • Aktuelnosti
 • Kontakt

SPOJNI ELEMENTI ZA ELEKTROVODOVE

OPREMA ZA SKS i ADSS

ALATI

RASVETA

MERNO RAZVODNI ORMANI
I KUTIJE

INSTALACIONI I PRIKLJUČNI PRIBOR

PSK OPREMA I OPREMA ZA UZEMLJENJE

OBNOVLJIVI IZVORI, TOPLOTNE PUMPE I AUTO PUNJAČI

Feman d.o.o.

najveći proizvođač elektromaterijala na Balkanu

Feman je najveći proizvođač kablovskog spojnog pribora, elektromaterijala, poliesterskih merno rayvodnih ormana, uli;ne i industrijske LED, natrijum i metal halogene rasvete, toplotnih pumpi, solarnih kolektora, alata i instalacionog pribora na Balkanu.

Proizvodi se izrađuju u savremeno opremljenim pogonima: razvoja i konstrukcije proizvoda, livnice, kovačnice, bravarije, štancovanja, ekstrudiranja i brizganja plastike, strugarske i glodačke obrade, farbare, alatnice i montaže. Osnivač, vlasnik i direktor je inžеnjer Miodrag Nikolić, čije su liderske sposobnosti, rad i zalaganje, doprineli da se Feman razvije u srednje preduzeće, koje ima preko 270 zaposlenih i široku lepezu više od 2000 visokokvalitetnih proizvoda.

Naša poslovna deviza je “Kvalitet pre svega”, što dokazuje veliki broj osvojenih nagrada i priznanja na domaćim i međunarodnim sajmovima. Osvajanje novih proizvoda, njihov razvoj i stalno usavršavanje, vodi grupa proverenih stručnjaka različitih profila.

Pogledajte kratak film o fabrici Feman     >>>

Najnovije iz naše ponude – Automatski dvoosni solarni suncokret snage 7,2 kW

Sa astronomskim praćenjem sunca i konstantnim automatskim pozicioniranjem površine solarnih panela pod uglom od 90o u odnosu na pravac zračenja sunčevih zraka, omogućava maksimalno iskorišćenje solarne energije i uvećanje produktivnosti proizvodnje električne energije za 40%.

Solarni paneli su najsavremenije “šindra” tehnologije sa silikonskim monokristalnim solarnim ćelijama, stepena efikasnosti 21,3%
 • Dvo-osni solarni tragač sa ugrađenim pozicionerom (po elevaciji i azimutu)
 • Automatsko samo-određivanje geografskog položaja suncokreta pomoću GPS uređaja
 • Astronomski algoritam za praćenje sunca u realnom vremenu
 • Jednostavna instalacija i sinhronizacija sunčevog vremena
 • Automatsko postavljanje pod pravim uglom u odnodu na sunčeve zrake
 • Konstantno merenje brzine vrtra, i u slučaju prekomerne btzine vetra (oluje) suncokret automatski postavlja radne površine solarnih panela u dezbedni vodoravni pološaj, kako bi izbegao udare vetra.
 • Praćenje rada se ostvaruje mobilnim telefonom ili računarom, kao i proizvodnja solarne električne energuje. Komunikacija se ostvaruje pomoću USB porta i WiFi konekcije.

Aktuelnosti

CIRED 2022

CIRED 2022

Kompanija FEMAN je i ove  godine predstavila nove proizvode na 13.  Savetovanju o elektrodistributivnim mrežama. Učesnici savetovanja imali su...

read more

PROIZVODA

GODINA RADA

ZAPOSLENIH

FEMAN – 60 kW brzi punjač elektro vozila

FEMAN stanica za brzo punjenje DC i AC nudi vlasnicima električnih vozila priliku da svoj automobil napune sigurno i brzo. Tipični električni automobil sa baterijom 24kWh može se napuniti do 80% kapaciteta za najviše 20 minuta.

Punjač kombinuje industrijsku standardizaciju sa naprednom tehnologijom punjenja za podršku električnih vozilima nove generacije. Besprekorna integracija sa nekoliko rešenja za platne i fakturne račune omogućava lako i sigurno plaćanje putem platnih terminala i RFID kartice.

Samostojeći punjač je opremljen internet aplikacijama koje pružaju korisnicima mogućnost jednostavnog priključivanja njihovih uređaja na različite softverske sisteme kao što su baze podataka, platforme za plaćanje ili sistemi energetskih mreža. Ova pogodnost olakšava daljinsko praćenje, održavanje i nadogradnju funkcija.

Samostojeći punjač je opremljen internet aplikacijama koje pružaju korisnicima mogućnost jednostavnog priključivanja njihovih uređaja na različite softverske sisteme kao što su baze podataka, platforme za plaćanje ili sistemi energetskih mreža. Ova pogodnost olakšava daljinsko praćenje, održavanje i nadogradnju funkcija.

FEMAN – rasveta

 • NSve vrste elektro radova sopstvenim kapacitetima i po sistemu "ključ u ruke"
 • NProračuni ušteda led rasvete u odnosu na ostale sisteme rasvete
 • NProjektovanje i snimanje katastra postojeće rasvete
 • NIzrada projekata javnog privatnog partnerstva
 • NIzrada eleborata energetske efikasnosti
 • NRekonstrukcija javnog osvetljenja
 • NIzrada eleborata finansijske ispativosti
 • NEnergetske analize

LED SVETILJKE PERUN

LED SVETILJKE PERUN

Kućište svetiljke izrađeno je od aluminijumske legure livene pod pritiskom. Protektor je iz­ra­đen od ravnog kaljenog stakla. Optički deo je izrađen od polikarbonata otpornog na visoke te­m­­pe­r­ature i UV zrake. 

LED LADA SMART

LED LADA SMART

Koristi se za osvetljenje ulica, parkova, trgova, parkinga, fabričkih krugova, kao i na svim drugim mestima gde je potrebna dobra osvetljenost.

LED SVETILJKE VELES

LED SVETILJKE VELES

Kućište svetiljke je izrađeno od aluminijumske legure livene pod pritiskom. Svetiljka ima mogućnost montaže direktno na stub i montaže na liru sa štelovanjem ugla ± 10 stepeni.

Modularni merno – razvodni ormani od poliestera

 • Ormani su izrađeni od presovanog negorivog poliestera ojačanog staklenim vlaknima. Otporni su na udare i savijanje, atmosferske uticaje i UV zračenje, .i imaju veliku dielektrični čvrstoću. Ormani ne prouzrokuju štetna dejstva na žive organizme i ćovekovu okolinu i pružaju veoma dobru mehaničku i električnu zaštitu. Dodavanjem dihtung gume na vratima, prozorima i drugim otvorima, postiže se visok stepen zaptivenosti IP 54
 • Feman proizvodi sve vrste merno razvodnih ormana::
  Stubne, zidne, uzidne, slobodnostojeće – nadzemne, slobodnostojeće – uzidne, ormane za zgrade sa više stanova, kablovsko prikljlučni orman KPK, samostojeće razvodne ormane javnog osvetljenja
 • U skladu sa evropskim standardima i normama, razvili smo širok program prateće opreme za ugradnju u ormane. Po želji kupca, ormane isporučujemo kompletno opremljene ( šemirane ) prema tehničkom uputstvu dostavljenom od strane kupca.
 • Zbog svojih tehničkih karakteristika mogu se koristiti u vlažnim prostorijama, sredinama gde je veliko prisustvo kiselina, prašine i soli, termoelektranama, prostorijama sa visokim i niskim temperaturama, industrijskim halama itd.

GREJANJE I HLAĐENJE
vaše kuće – poslovnog prostora TOPLOTNIM PUMPAMA i
SOLARNIM KOLEKTORIMA

Sunčeva energija je jedini neiscrpan izvor toplotne energije. U periodu kada nema dovoqno sunčeve energije, solarni kolektori se koriste u kombinaciji sa toplotnim pumpama.

Ovakvi sistemi se koriste za zagrevanje i hlađenje domaćinstava, poslovnih prostora, bazena, plastenika itd. Solarni kolektori u kombinaciji sa toplotnim pumpama obezbeđuju najveći mogući stepen štednje.

Pored velike uštede energije, ovi sistemi ne proizvode zagađenje čovekove okoline kao na primer kotlovi na drva, ugalj, naftu itd.

Hotel "Ravni Gaj"

najveća instalisana snaga od 186 kW solarnih kolektora i toplotnih pumpi u Srbiji