• Početna
  • Katalozi
  • Kvalitet pre svega
  • Aktuelnosti
  • Kontakt

INSTALACIONI I PRIKLJUČNI PRIBOR

PRELISTAJTE KATALOG

PREUZMITE KATALOG
U pdf FORMATU

Pločice za označavanje

 Kodni broj Naziv Dimenzije mm Pakovanje komada Težina kg/kom
 4703035  Pločica za trasu kabla 0,4kV  92 x 64  50 22,8
 4703036  Pločica za trasu dva kabla 0,4kV  92 x 64  50 22,8
 4703037  Pločica za skretanje jednog kabla u levo 0,4kV  92 x 64   50 22,8
 4703038  Pločica za skretanje jednog kabla u desno 0,4kV  92 x 64   50 22,8
 4703039  Pločica za skretanje dva kabla u levo 0,4kV  92 x 64   50 22,8
 4703040  Pločica za skretanje dva kabla u desno 0,4kV  92 x 64   50 22,8
 4703045  Pločica za trasu kabla 1 kV  92 x 64   50 22,8
 4703046  Pločica za trasu dva kabla 1 kV  92 x 64   50 22,8
 4703047  Pločica za skretanje jednog kabla u levo 1 kV  92 x 64   50 22,8
 4703048  Pločica za skretanje jednog kabla u desno 1 kV  92 x 64   50 22,8
 4703049  Pločica za skretanje dva kabla u levo 1 kV  92 x 64   50 22,8
 4703050  Pločica za skretanje dva kabla u desno 1 kV  92 x 64   50 22,8
 4703055 Pločica za trasu kabla 10 kV  92 x 64   50 22,8
 4703056 Pločica za trasu dva kabla 10 kV  92 x 64   50 22,8
 4703057  Pločica za skretanje jednog kabla u levo 10 kV  92 x 64   50 22,8
 4703058  Pločica za skretanje jednog kabla u desno 10 kV  92 x 64   50 22,8
 4703059  Pločica za skretanje dva kabla u levo 10 kV  92 x 64   50 22,8
 4703060  Pločica za skretanje dva kabla u desno 10 kV  92 x 64   50 22,8
 4703061  Pločica za trasu kabla 20kV  92 x 64   50 22,8
 4703062  Pločica za skretanje jednog kabla u levo 20kV  92 x 64   50 22,8
 4703063  Pločica za skretanje jednog kabla u desno 20kV  92 x 64   50 22,8
 4703065  Pločica za trasu kabla 24kV  92 x 64   50 22,8
 4703066  Pločica za trasu dva kabla 24kV  92 x 64   50 22,8
 4703067  Pločica za skretanje jednog kabla u levo 24kV  92 x 64   50 22,8
 4703068  Pločica za skretanje jednog kabla u desno 24kV  92 x 64   50 22,8
 4703069   Pločica za skretanje dva kabla u levo 24kV  92 x 64   50 22,8
 4703070  Pločica za skretanje dva kabla u desno 24kV  92 x 64   50 22,8
 4703072  Pločica za trasu kabla 35kV  92 x 64   50 22,8
 4703073  Pločica za skretanje jednog kabla u levo 35kV  92 x 64   50 22,8
 4703074  Pločica za skretanje jednog kabla u desno 35kV  92 x 64   50 22,8
 4703051  Pločica za kablovsku spojnicu  92 x 64   50 22,8
 4703076  Pločica za telefon  92 x 64   50 22,8
 4703077  Pločica za PTT kabal  92 x 64   50 22,8
 4703078  Pločica za pravu kablovsku spojnicu  92 x 64   50 22,8
 4703079  Pločica za T kablovsku spojnicu  92 x 64   50 22,8
 4703080  Pločica za ukrštanje sa vodovodom  92 x 64   50 22,8
 4703081  Pločica za ukrštanje sa PTT  92 x 64   50 22,8
 4703082  Pločica za ukrštanje sa kanalizacijom  92 x 64   50 22,8
 4703083  Pločica za ukrštanje sa toplovodom  92 x 64   50 22,8
 4703096  Pločica za označavanje kablovske vezice  92 x 64   50 22,8

Pločice za označavanje