• Početna
  • Katalozi
  • Kvalitet pre svega
  • Aktuelnosti
  • Kontakt

FEMAN
ALATI


PRELISTAJTE KATALOG 3

PREUZMITE KATALOG
U pdf FORMATU

RUCNA MEHANICKA PRESA FP-185

Univerzalna je zahvaljujuci svojoj konstrukciji. Prihvata umetke za: Cu iAI spojni pribor, ,zarezne spojnice, FID eaure iza oblikovanje  sektorskih kablova. Glava za umetke je okretna za 360 stepenl te omogucuje lako rukovanje u bilo kom poloZaju. Teleskopske ruCice se izvlaee od 600- 860 mm. Prakti na za rad u rovovima, ormanima, na stubovima i svuda gde je nepovoljan pristup.

  • Dužina: 590 mm
  • Težina: 2,5 kg.
  • Kodni broj : 1801850
Kodni broj Naziv kompleta Težina kg
1801859 Kofer za presu FP-185 i umetke 4,90
1801851 Komplet FP-185 K1 (presa FP-185 sa umetcima Al,Cu za zarezne spojnice i koferom) 9,65
1801852 Komplet FP-185 K1 (presa FP-185 sa umetcima Al,Cu i koferom) 8,85
1801853 Umetci za presu FP-185 Cu komplet (10-185 mm²) 0,80
1801854 Umeci za presu  FP-185 Al komplet (16-185 mm²) 0,65
1801855 Umeci za presu FP-185 za zarezne spojnice komplet (25-95 mm²) 0,80
1801856 Umeci za presu FP-185 oblikači sekotorskog kabla komplet 1,85

 

      UMECI ZA PRESU FP-185
 Presek provodnika mm²  Kodni broj umetka za Cu pribor  Kodni broj umetka za Al pribor  Kodni broj umetka za zarezne spojnice  Kodni broj umetka oblikovanje sekt. kabla Kodni broj umetka za FID  čaure
 10  1801860   –   –  –  1801886
 16  1801861  1801870   –  – 801886
 25  1801862  1801871  1801880  –  1801886
 35  1801863  1801872  1801881  1801891  1801886
 50  1801864  1801873  1801882  1801892  1801886
 70  1801865  1801874  1801883  1801893  1801886
 95  1801866  1801875  1801884  1801894  –
 120  1801867  1801876   –  1801895  –
 150  1801868  1801877   –  1801896  –
 185  1801869  1801878  –  1801897  –
 240  1800320  1801879   –  1801898  –