• Početna
  • Katalozi
  • Kvalitet pre svega
  • Aktuelnosti
  • Kontakt

MERNO RAZVODNI
ORMANI I KUTIJEPRELISTAJTE KATALOG 5

PREUZMITE KATALOG
U pdf FORMATU

SLOBODNOSTOJEĆI UZEMNI MERNO-RAZVODNI ORMAN OD POLIESTERA SA KPK-om MRO4-SSUK 600x2480x235

Kodni broj Tip
5704411 MRO4-SSUK  600x2480x235  P
5704421 MRO4-SSUK 600x2480x235 PT
5704431 MRO4-SSUK 600x2480x235 PE
5704441 MRO4-SSUK 600x2480x235 PS
5704451 MRO4-SSUK  600x2480x235 SS
5704461 MRO4-SSUK  600x2480x235 SL
5704471 MRO4-SSUK 600x2480x235 SB

 

Legenda:

SSUK     – Slobodnostojeći uzemni sa KPK
P            – Prazan (bez opreme)
PT          – Prazan sa tablom za brojilo i priključnom izolacionom kutijom
PE         – Prazan sa ekstudiranom ravnom tablom
PS         – Prazan sa tablom za brojilo, priključnom izolacionom kutijom i strujnim rednim stezaljkama
SS         – Šemiran sa tablom za brojilo, priključnom izolacionom kutijom i strujnim rednim stezaljkama
SL          – Šemiran sa tablom za brojilo, priključnom izolacionom kutijom, strujnim rednim stezaljkama i limitatorima
SB         – Šemiran sa tablom za brojilo, priključnom izolacionom kutijom, strujnim rednim stezaljkama, limitatorima i brojilom