• Početna
  • Katalozi
  • Kvalitet pre svega
  • Aktuelnosti
  • Kontakt

FEMAN  GREEN

FEMAN – SISTEMI ZA GREJANJE I HLAĐENJE

Sunčeva energija je jedini neiscrpan izvor toplotne energije. U periodu kada nema dovoljno sunčeve energije solarni kolektori se koriste u kombinaciji sa toplotnim pumpama.  Ovakvi sistemi se koriste za zagrevanje i hlađenje domaćinstava, poslovnih prostora, bazena, plastenika itd. Solarni kolektori u kombinaciji sa toplotnim pumpama obezbeđuju najveći mogući stepen štednje energije i energetsku efikasnost čak i do 75%.m Pored velike uštede energije ovi sistemi ne proizvode zagađenje čovekove okoline kao na primer kotlovi na drva, ugalj, gas, mazut, naftu itd. 

  1. Solarni kolektor
  2. Toplotna pumpa voda-voda
  3. Bunar 1 i 2
  4. Horizontalni getermalni kolektori
  5. Toplotna pumpa vazduh-voda

 

6.  Fan koiler zidni
7.  Fan koiler plafonski
8.  Pumpa
9.  Bojler
10. Sanitarna voda
11.  Radijator

 

SISTEMI ZAGREVANJA PLASTENIKA I STAKLENIKA

Održavanje potrebne temperature u plasteniku i stakleniku vrlo je važno za biljke koje želite da odgajite. Elementi o kojima je potrebno razmišljati pri izboru sistema grejanja su upotrebljivost, troškovi instalirana, troškovi održavanja i troškovi grejanja.

Toplotne pumpe koriste toplotnu energiju iz vazduha ili vode i pretvaraju je u geotermalnu energiju. Za taj prenos toplotne energije troši se određena električna energija koja je 3 puta manja od prenete.

Upotrebom toplotnih pumpi štedite 75% energije koju je potrebno angažovati prilikom zagrevanja vaših plastenika i staklenika. Sistem ima mogućnost održavanja konstantne podešene temperature u plastenicima i staklenicima koja je potrebna za najveći mogući prinos biljki koje se gaje u njima.

Uz Femanove toplote pumpe zagarantovan je najveći mogući prinos.