• Početna
  • Katalozi
  • Kvalitet pre svega
  • Aktuelnosti
  • Kontakt

FEMAN  GREEN

TOPLOTNE PUMPE VODA-VODA

Toplotne pumpe VODA – VODA imaju mogućnost iskorićenja energije vode i energije zemlje. Toplotna pumpa VODA – VODA se koristi za zagrevanje i hlađenje: kuća, stanova, poslovnih prostora, plastenika itd. Ovi sistemi se mogu koristiti na postojećim centralnim sistemima grejanja kao na primer drva, ugalj ili gas.Toplotna pumpa Voda-Voda uzima energiju iz vode i prenosi je takođe u vodu u drugom prostoru. Kada se kao toplotni izvor koristi podzemna voda koja je cele godine na temperaturi od 14 do 16 °C optimizacijom parametara toplotne pumpe postiže se maksimalni koeficijent korisnog dejstva u toku korišćenja cele godine.

Toplotna energija može da se uzme iz podzemnih voda koje su na temperaturi od oko 14°C tokom cele godine. Iz izbušenog bunara voda se dovodi u razmenjivač toplotne pumpe u kome se deo toplote iz podzemne vode prenosi u ekološki freon koji tada isparava. Za utrošeni 1 kWh električne energije na izlazu se dobija ukupna toplotna energija 3-4 kWh. Energija dobijena na ovaj način naziva se geotermalna energija. U praksi toplotne pumpe se najčešće koriste za grejanje i hlađenje prostora, kao i za grejanje sanitarne vode. Delimično ohlađena voda vraća se u drugi bunar koji je iste dubine kao i prvi tako da se tokovi podzemnih voda ne remete. Freon koji je sada u gasovitom stanju sabija se kompresorom i tada otpušta latentnu prenetu toplotu i predaje je vodi koja cirkuliše kroz kondenzator i sistem grejača u zgradi. Toplotna pumpa Voda – Voda se ekspoatiše kao uređaj koji koristi akumuliranu toplotu zemlje pa je uz pomoć električne energije pretvara u toplotnu energiju za sistem grejanja ili hlađenja u zavisnosti od potreba.

Sistem funkcioniše po stavljanjem polietilenskih cevi na dubini od 1,2 do 1,5m ispod zemlje. Razmak između cevi treba da bude od 0,5 do 0,8m. Širina cevi se određuje na osnovu projekta. Toplotna pumpa u ovom sistemu koristi antifriz kao medijum za prenošenje toplote zemlje. Ukoliko nije moguće postaviti geotermalne kolektore zbog nedostatka prostora ili je potreban sistem sa većim učinkom onda se koriste geotermalne sonde. U tom slučaju buše se rupe u zemlji dubine i više stotina metara i u njih se postavljaju polietilenske cevi. Toplotnim pumpama se postižu velika iskorišćenja postavljanjem horizontalnih kolektora ispod stajskog đubriva koje i u zimskom periodu postiže potrebnu temperaturu. Povećanje kapaciteta se vrši povezivanjem više pumpi u sistemu.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Tip FTPVD22 FTPVD26
Šifra 4200222 4200236
Potrošnja el. energije 5,26kW 8,8kW
Kapacitet grejača 22kW 36kW
Dobijena energija na poklon 15,74kW 27,2kW
Kapacitet hlađenja 16kW 26,4kW
Nominalna jačina struje 10A 18A
Nominalni napon 380V-50Hz 380V-50Hz
Temperatura ulazne vode 55ºC 55ºC
Stepen zaštite IPX4 IPX4
Kućište Prohrom Prohrom
Kompresor Coperland USA Coperland USA
Rashladni gas R404/A 2,9kg R404/A 2,3kg
Protok vode 3700L/H 6500L/H
Pad pritiska vode 0,01-0,02Mpa 0,01-0,02Mpa
Maks pritisak gasa 2,8 Mpa 2,8 Mpa
Min pritisak povratnog gasa 0,08 Mpa 0,08 Mpa
Dimenzije dužina x širina x visina 710X710X630mm 1350X920X950mm
Težina 150 kg 260 kg