• Početna
  • Katalozi
  • Kvalitet pre svega
  • Aktuelnosti
  • Kontakt

Građevinske tipske o rmane izrađujemo od poliestera. Visoko stabilno postolje o bezbeđuje bezbedan i siguran rad na gradilištu. Slobodno stojeći građevinski orman je mobilan i lako prenosiv u zavisnosti od potreba.

Orman je UV stabilan, negoriv, otporan je na visoke i niske temperature i mehaničke udare. Standardno se izrađuju u zaštiti IP 54 koja ne dozvoljava prodiranje prašine i vlage koje u velikoj meri prisutno na gradilištima. Ormane izrađujemo u dve veličine čije su dimenzije dateu tabeli. U zavisno sti od želje kupca ispo ručujemo prazan orman sa postoljem ili kompletno šemiran sa pratećom opremom.

POSTOLJA POLIESTERSKIH ORMANA 320x235

 

Kodni broj Naziv Tip Dimenzija (mm) Stepen zaštite
5082 910 Građevinski orman GO2 -SSN 600x1330x235 IP 54
5082 912 Građevinski orman GO2 -SSN 600×172 0x235 IP 54
5082 905 Postolje za građevinski orman MRO1-U 600x665x500