• Početna
  • Katalozi
  • Kvalitet pre svega
  • Aktuelnosti
  • Kontakt

Ormani se montiraju na poliesterska postolja nadzemna ili uzemna u zavisnosti od vrste terena. Postolja se lako postavljaju i omogućavaju jedno stavan pristup pri radu. U tabeli su date osnovne dimenzije u zavisno sti o d želje kupca izrađujemo ih u raznim varijantama, a mo žemo ih ispo ručiti u ko mpaktno j celini ili u delo vima.

POSTOLJA POLIESTERSKIH ORMANA  600x235

Kodni broj Način ugradnje Tip po sto lja Dimenzija (mm)
5082 820 Nadzemno P-SSN 600x370x2 35
5082 822 Nadzemno P-SSN 600x665x2 35
5082 825 Uzemno P-SSU 600x1055x2 35
5082 827 Uzemno P-SSU 600×12 00×2 35