• Početna
  • Katalozi
  • Kvalitet pre svega
  • Aktuelnosti
  • Kontakt

 

Koriste se za zaštitu električnih mreža o d kratkih spo jeva i preo pterećenja. Predviđene su za mo ntažu na sabirnice. Lako se montiraju, zauzimaju malo prostora na montažnoj tabli i obezbe|uju zaštitu od napona dodira. Kućište je napravljeno o d samo gasivo g po likarbo nata.

 

RASTAVNA OSIGURAČKA POSTOLJA

 

Kodni broj Tip Nazivna struja A Maksimalni radni napon V Napon izolacije V Razmak šina mm
5400037 SL00 – 160/3 160 690 750 100
5400031 FD1 – 160/3 160 690 1000 185
5400032 FD1 – 250/3 250 690 1000 185
5400033 FD2 – 400/3 400 690 1000 185
5400034 FD2 – 630/3 630 690 1000 185